auguste.miau eta gmail.com

20140928

yra, kas paliudytų


Mane perspėjo: „Neleisk
Laiko vienas ‒ kitaip nieko paskui
Negalėsi įrodyti.”

Todėl niekada nebūdavau vienas –
Šalia lovos buvau pasidėjęs
Ilgakojo uodo lavoną,
Su kuriuo dalindavausi gyvenimu.

Matyt, jau tiek buvau išdrąsėjęs vienutėje,
Kad be baimės atskleidžiau jam
Kai kuriuos savo sumanymus,
Būgštavimus, kūrėjo nerimą,
Kuriuo pasikliaudavau naktimis
Dievo vardu liepdavau jam
Judinti kojas,
Įsakydavau keisti pozą, mankštinti
Sustingusius sąnarius, versdavau
Skraidyti iki prašvintant
Erdviomis ir karščiuojančiomis
Celės paskliautėmis...

Abu ten baksnodavom snukiais
Į pažinimo ribas, abu palei rytą
Krisdavom kaip negyvi,
Visas jėgas atidavę pratyboms –
Jis – mano noru, aš – ne,
Aš mieliau bėgdavau pailsėti
Į šešėliuotas vaikystės verandas,jis –
Greičiausiai kur nors į pavasarį  –
Pasivaikščiot vandens paviršiais,
Palįsti po saulės dušais...

Abu nenoriai pareidavom
Į šiurpią žaidimų aikštelę,
Kur muštras tebežliaugia sienomis,
Dvokia kūnais sudžiūvusiais, trupančiais,
Psichiniu, fiziniu nuovargiu, negesinta
Per amžius šviesa, nežmoniškomis
Dviejų pastangomis...

Vos tvardausi neatsiprašęs
Šio užvaikyto kareivio,
Vos susilaikau nepasakęs,
Kad su manim savo vaizduotėje
Kažkas dar žiauriau žaidžia,
Kad šiuose skarmaluose,
Šiuose lukštuose,
Šiose valandų išnarose ir aš,
Ir aš neturiu jokio džiaugsmo
Miklinti sąnarius.

Kažkam tiesiog reikia manęs,
Kad nebūtų vienas,
Kad prireikus galėtų
Savo buvimą įrodyti.

Rimvydas Stankevičius. Ryšys su vadaviete

20140711

Kad ir kiek minčių besisuktų galvoj prieš rašant, kiekvienąkart ant popieriaus jų nutūps tik mažoji dalis. O likusi sklaidysis vakarais ar naktimis (kurios nejučia pavirsta naujais rytais), kai viršum galvos įsižiebia ir užgęsta gatvių žibintai, atsispindintys tykioj upėj; kai ūkanotuose laukuose siūruoja smilgos; kai kambary kvepia arbata, o devynaukštyje nebelieka šviečiančio lango; kai iki aušros nenutyla gitara; kai galiausiai ant stalo grįžta akvarelė ir popieriuje liejasi žolynai... Ir gera, kad tokių vakarų nesugautoms mintims tarpti dar yra.
20140209

Rodos, ruduo labai jautrus savo vardo minėjimui. Pabudau, atsistojau lovoje, kaip kad daro nedideli vaikai iš filmų, katiniškai prisimerkiau žvelgdama į rytus, o už lango tik nulyti šaligatviai ir rudos pievos. Ir visuos takeliuos, kuriais trumpinu kelią nuolatos vėluodama, klimpsta kojos.

20140206

Man po kojų iki šiol pinasi rudeniai. Visai nenuostabu, kad, aplinkiniams keičiant kalendorius ant sienų -- mano kalendoriai keičiasi vidutiniškai kas du metus ir šiemet tieji, kai veikiausiai nesikeis -- naktimis rašydavau žiema šiemet nusprendė neateiti ir ruduo liko sutikti naujųjų. dabar jis juos merkia kiaurai. Vėliau, tiesa, prisnigo, įšalo žemė ir pirštai žaliose vilnoninėse kojinėse, ir ėmiau suprasti, kad mirtinai pailsau-- nuotrauka praeitos žiemos; bet stebuklingai gerai atspindi visų žiemų mano sieloje esmę